تبلیغات
-naghashibonyan.mihanblog.com

-naghashibonyan.mihanblog.com
به هنرارج بنهیم .هنررمزجاودانگی است. 
قالب وبلاگ
تابه حال اندیشیده ایم که چرا کارهای دستی باارزش تر واصیل ترند؟

هرچند کارخانه ها ودستگاه ها هم به نوبه ی خود درحیطه ی هنر

ومحصولات هنری دستی دارند اما زحمت وعشقی که برای تاروپود

یک محصول هنری مانند فرش یارنگ درنقاشی 

خطاطی ،مینیاتور،تذهیب و...بکاربرده می شود،قابل قیاس با هیچ

چیز نمی باشد.

کودکان ما نباید تصور کنند باید مواد رنگی یا کاغذ ومقوای خاصی

یاقلم های گران قیمتی داشته باشند تا به فرض نقاش خوبی

شوند.یا فلان وسایل کمیاب ومارک دار را داشته باشند تا

بتوانند کار دستی بسازند.

قصد ،پرورش خلاقیت وایجاد ذوق وارتباط بین مغز وچشم ودست

کودک است .چه بسا دربسیاری ازنمایشگاه های هنرمثل سفال

کودکی باایده قویترولی کیفیت مواد پایین بیشتر مورد

استقبال قرارمیگیرد تا کودکی که با وسایل گرانتر اما ایده ی

ضعیف تر شرکت کرده است.


اگرکودکی خواست با تکه کاغذ پاره چیزی بسازدنگوییم بایدبا

کاغذ یا وسیله ی بهتر کاردستی بسازی بلکه اوراتشویق کنیم

تا استعدادهای بالقوه ی خود را به بالفعل درآورد.


درآستانه ی هفته ی صنایع دستی قرار داریم.می دانیم که هنر

دست ایران درجای جای گیتی زبانزد بوده وهست.

ما هم سعی کنیم که کودکانمان را با هنر دست وصنایع دستی

کشورمان بیشتر آشنا کنیم.هنرهنرمندان راارج بنهیم.


غیرازهنرکه تاج سرآفرینش است

بنیادهیچ منزلتی جاودانه نیست.  حافظ


س.آشفته.عصار.دبیرهنروکتابخوانی بنیان. [ یکشنبه 21 خرداد 1391 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
رفتارهایی هستند که با نظر پدر ومادر واطرافیان وجامعه سازگاری

ندارد.گاه رفتار ناسازگار فرزندان احساس ناخوشایندی هم درخود

هم دراطرافیان ایجاد می کند.

انواع رفتار های ناسازگارانه:

روانشناسان کودک رفتارهای ناسازگارانه درکودکان را به سه طبقه

دسته بندی کردند:

1 _اختلال بیش فعالی وکمبود توجه

دراین اختلال کودک نمی تواند رفتارش راکنترل وتنظیم کند.

خیلی سریع توسط محرکهای خارجی دچار حواسپرتی میشود

(غالبا درتکالیف مدرسه یا حتی کشیدن نقاشی که ناگهان

امکان دارد کل صفحه راخط خطی کند!)

سریع از کوره درمی رود یااشیاء رابه سوی اطرافیان پرت میکند/

ازکارهایی که نیاز به دقت وتوجه زیاد دارد اجتناب میکند/


کودکان نافرمان ولجباز:

ازقوانین روزمره سرپیچی می کند.

رفتارهای خشونت آمیز دارد وزود عصبانی می شود.


کودکان اختلال سلوک:

رفتارهایی مثل زور گویی یاقلدری وتهدید دیگران دارد.

بیشتر این کودکان دردوران دبستان مشکلشان بامشاوره برطرف

میگردد.

علل وانگیزه های ناسازگاری فرزندان:

علل ارثی مثل نقص عضو

علل روانی مثل ناخن جویدن و...

علل عاطفی مانند احساس محرومیت از محبت والدین

علل تربیتی مانند عدم یاافراط درمحبت ،برآورده کردن بی چون وچرای

خواسته های فرزندان.


باکودکان خود از جنبه ی مثبت سخن بگوییم

یکی ازدلایل عصبانیت وناراحتی فرزندان این است که نمی توانند

احساسات خود را به درستی بیان کنند.با کمک عکس ،فیلم،

نقاشی یاصورتکهای کارتونی انواع احساسات ازقبیل خشم،

محبت،گریه وخنده را به آنها آموزش دهیم.


سعی کنیم فرصتی راایجاد کنیم تا فرزندان

درباره ی کارهای اشتباه خود فکرکند/

برای شنیدن مشکلات فرزندانمان وقت گذاری

کنیم.

از تنبیه بدنی وکتک بپرهیزیم  .

معمولا افکار کودکان رااز نقاشیهایشان

میتوان شناخت.

ارتباط خودرا بامسئولان مدرسه بیشتر کنیم
.


س.آشفته.عصاردبیر هنروکتابخوانی بنیان

[ پنجشنبه 18 خرداد 1391 ] [ 09:45 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
        ای دل مدد بجوی زشیر خدا علی

                                                          پیوسته گوی از سر اخلاص یا علی
                                                        
                                                         ما خود بسوی حضرت مولا کنیم روی
                                                  
                                                       تارو کند به جانب ما مرتضی علی

  

ای زاده تو درمیان کعبه 

ازمادرپاک جان کعبه

ای کعبه ،شرف گرفته ازتو

نه تو شرف از میان کعبه

ای بنده ی خانه زاد ایزد

ای نخبه ی دودمان کعبه

میلاد خجسته وباسعادت امام اول

شیعیان جهان (امام علی بن ابی طالب

برخانواده بزرگ بنیان اللخصوص

مدیریت ارجمنددبستان وبزرگ مردان

کوچک بنیان وهمچنین روز(پدر)

مبارک باد.

س.آشفته.عصار.دبیرهنروکتابخوانی بنیان

[ جمعه 12 خرداد 1391 ] [ 06:40 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
پیشاپیش میلاد خجسته ی نهمین امام شیعیان

حضرت امام محمد تقی (جواد الائمه)را به خانواده ی

بزرگ بنیان تبریک می گویم.

او پسر امام رضا (ع) بوده ودر پاکی وصداقت

زبانزد بوده است .چه خوب است کودکان ما همراه

بامطالعه ی دروس یا حتی کتابهای علمی ،

فرهنگی ،ورزشی ،هنری و...با زندگی بزرگان

وپیغمبران مذاهب مختلف وامامان معصوممان

بیشتر آشنا بشوند .این موضوع نه تنها به تشویق

آنها برای مطالعه ی بیشتر کمک می کند بلکه به

اطلاعات وعلم آنها می افزاید .

امیدوارم تمامی دانش آموزان خوب وبااستعداد

بنیان همواره سلامت وموفق باشندوتابستان

خوب ومفیدی را سپری کنند.

یادش بخیر

دستان پر توانت را

یادش بخیر

خنده های شیرینت را

زمانی که با شادی و شوق

مرادرکلاس هنر پذیرا بودی

واکنون به یاد دارم که دستان تو

پرقدرت ترین دستها بود

برای کشیدن درختی تنومند

دردفتر نقاشی ات.

من نشسته ام منتظر

تا بار دیگر

چشمان مهربان تورا ببینم

وازتو بیاموزم نقشهای زیبای مهربانی را

و آن را بر دفتر زندگی ام نقاشی کنم ...نویسنده:آشفته عصار

تقدیم به تمام دانش آموزان خوب آمادگی ودبستان بنیان .
س.آشفته.عصار.دبیر هنروکتابخوانی بنیان

[ پنجشنبه 11 خرداد 1391 ] [ 12:04 ق.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
شایستگی یا خودکم بینی درسنین (6 تا 11 )سال:

دراین مرحله کودک می خواهد بداند که اشیاء چگونه ساخته میشوند

وچگونه کار میکنند.او می خواهد از بزرگتر هاتقلید کندواعمال مفید

انجام دهد.اگرکارهای او تایید شود اواحساس خواهد کرد که شایستگی

دارد اما اگر اعمالش به چشم نیاید،احساس خود کم بینی و

حقارت می کند.

(یادمان باشد والدین ومربیانی که به کودک پاداش می دهندو

موفقیتهای اورا تقویت می کنند درواقع احساس شایستگی

اوراتایید میکنند)

اماآنهایی که کودک راهمیشه تحقیر می کنند وبه مسخره میگیرند

برای او احساس خود کم بینی ونابهنجاری رفتاری ایجاد می کنند.

حال فکر کنید کودک درخت نقاشی خودراآبی کند.هیچ اتفاقی

نمی افتد اورا تحقیر نکنید یاتصورنکنید چون طبیعت رابه شکلی

دیگر دیده ،پس مشکل خاصی دارد نه،اوطبیعت رااینطوردیده است.


(احساس هویت یاسردرگمی:

کم کم که کودکان بزرگ تر می شوند،می خواهند بیشتر بدانند

صمیمیت بادوستان یا انزوا! بنیان هر کودکی ازهمان دوران دبستان

ساخته میشود وشکل میگیرد.ازهمان زمان

درمیابد درچه زمینه ای استعدادوتوان دارد تا تقویت گردد.

البته برای کودکان نمی توان الگو داد.میتوان گفت که به اندازه ی

انسانه وبه اندازه ی کودکان شیوه های تربیتی وجود دارد.

اما روانشناسان این شیوه هارا به چهار گروه تقسیم کردند:

آزادمنشی:که کودکان را خودمختار،کنجکاو وراضی بارمی آورد.

قدرت طلبانه:که اکثرا کودک ناراضی است وبی اعتمادبه خود.

سهل گیر:که نسبت به خودمختاری وکنجکاوی والدین سهل گیری

هم داشتند.

بی مسئولیتی :که به بی بندوباری فرزندان وحتی خشونت

فرزندان می انجامد!


کودکان خودراتحقیر نکنیم.

به آنها فرصت بدهیم چراکه بهداشت روانی در

درتعلیم وتربیت اوبسیارحائزاهمیت است.


س.آشفته.عصاردبیرهنروکتابخوانی بنیان

[ شنبه 6 خرداد 1391 ] [ 09:02 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
 حلول ماه رجب ،ماه استجابت دعا و

میلاد پنجمین امام شیعیان(امام محمد باقر ع)

بر تمامی شیعیان وخانواده بزرگ بنیان مبارکباد.


بدون اعتقاد به آموزش پذیربودن کودکان مخصوصا کودکان بخصوص

نمی توان انگیزش ایجاد کرد.

هر کودکی که ظاهرا ناتوان به نظر می رسد ،اگر درشرایط مناسب

قراربگیرد می تواند چیزهای زیادی رایاد بگیرد.

آنهایی که دشواری های سازگاری دارند،نگرش مثبت معلم

دستاوردهایی رابه همراه خواهدداشت.

تواناییهای کودک راباور داشتن،یعنی توانایی تحول واصلاح و

رفتاراوراپذیرفتن!

معلم نباید آنچه راکه زود گذر است قطعی تلقی کند.

کودکی که دراول سال  تحصیلی قادر به یادگیری نیست،چه بسا

پس از چند ماه به علت پیدا کردن رشد کافی بتواند بخوبی

چیزهای مختلفی رایاد بگیرد.(مثل تمرین درکارهای هنری)

کمک به کودک ونوجوان درجهت کسب اعتماد به نفس ،برای

بیدارکردن ذوق یادگیری دراوضرورت دارد.

روانشناسان راهبردهایی را جهت تشویق وایجادانگیزه عنوان

کردند:

فعال کردن دانش آموز:دانش آموز خود باید تلاش کند چون

دانش آموز وابسته عادت نمی کند که خود بخواند،یانقشی بکشد

وحتی برای فهم خوانده ها تلاش نمی کنداوهمه چیز راآماده

میخواهد .به این ترتیب اعتماد به نفسش کم میشودواز نظر

بهداشت روانی آسیب می بیند.

ایجاد شرایط موفقیت یکی دیگر از راهکارها می باشد.

ودرنهایت ارزشیابی.

به کودکان خود اعتماد به نفس دهیم.

اومی تواند .واین شعار روزاو برای رسیدن به

عزت نفسی واقعی باشد...


س.آشفته.عصار دبیرهنر وکتابخوانی بنیان
.

[ سه شنبه 2 خرداد 1391 ] [ 05:06 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
چه خوب است کودکان ما باچهره های فرهیخته وبنام میهنمان ایران

بیشتر آشنا شوند.

صدرالمتالهین ملقب به ملاصدرا فیلسوف ودانشمندعصرصفویه 

 است که سخنان ارزشمندوی همواره راهنمای مردم

زمان خودتا به امروز بوده است.

بزرگداشت فیلسوف بزرگ ودانشمند

ایرانی ملاصدرای شیرازی گرامی باد.

خداوند بی نهایت است

لامکان وبی زمان..

اما به قدرفهم تو کوچک می شود

وبه قدر نیاز تو فرود می آید

وبه قدرآرزوی توگسترده می شود

وبه قدرایمان تو کارگشامی گردد!

(ملاصدرا)


س.آشفته.عصاردبیرهنروکتابخوانی بنیان.


[ یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
همه ی ماآدمها در دوران کودکی، ایام فراغت راتجربه کردیم مخصوصا

دوران تابستان ...

دانش آموزان عزیزهرگز نباید تصور کنندبابه پایان رسیدن آزمونهای

پایان سال ،فعالیت و تلاش فراموش می شودوتنها باید به استراحت

مطلق بپردازند! به علاوه والدین باید کودکانشان رابه کلاسها و

مشاغل سبک وفراگیری حرفه های متنوع تشویق کنند.

حتما نباید آنها رابه کلاسهای رایج مثل طراحی ونقاشی فرستاد

یاچون بچه ی همسایه ودوست وفامیل به فلان کلاس می رود،

ماهم به اجبار کودکمان را به چندین کلاس هنری وآموزشی

بفرستیم.

ما باید به نحو اثر گذارو گیرایی کودکان را به هدف وبرنامه ای

خاص ومشخص ومنظم هدایت کنیم که هم اوقاتش به بطالت

هدرنرودوهم حرفه ،هنر یا تکنیکی که خود به آ ن علاقه داردو

همچنین پشتوانه ی معنوی ومادی او درآینده است،بپردازد.کودکان خود را درایام تعطیل واوقات

فراغت به کارهای مفید وآموزنده

دعوت کنیم.

حتی زمان تعطیلات ،دیر خوابیدن و

صبحها دیر از خواب بیدار شدن به

شکل مشهودی فرصتهای طلایی را

از آنها میگیرد!

ورزش به خصوص،هنر مورد علاقه

حرفه یاشغلی که زمینه ای مساعد

را برای آینده ی آنها رقم بزندو...همه و

همه میتواند اوقات فراغت فرزندان

مارا به نحوی مطلوب ورضایت بخش

پرسازد..

درصورت تمایل وامکان ،کودکان

میتوانند دراردوهای تابستانی علمی،

فرهنگی که برخی مدارس برگذار

میکنند شرکت کنند.

 اوقات فراغت  وبه بطالت

گذراندن  اوقات درکودکانمان میتواند

خطراتی اخلاقی رابرای آنهابه همراه

بیاورد!!!

س.آشفته .عصار.دبیرهنروکتابخوانی بنیان
[ جمعه 29 اردیبهشت 1391 ] [ 10:10 ق.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
حکیم عمربن ابراهیم خیام یکی از چهره های درخشان علم وادب

واز دانشمندان کم نظیر ایران دردوره ی سلجوقیان است.

تاریخ تولدش حدود 407 هجری ودر نیشابوربوده است.


او درعلوم زمان خود از جمله (ستاره شناسی،

فلسفه،فقه،ریاضیات وجبر )زبردستی خاصی

داشته است.رباعیات خیام شهرت ویژه ای دارد.


ای بس که نباشیم وجهان خواهدبود   نی نام ونی نشان زماخواهدبود

زین پیش نبودیم ونبدهیچ خلل    زین پس چو نباشیم همان خواهدبود
بزرگداشت حکیم عمرخیام شاعروعالم

بزرگ ایران زمین گرامی باد

سآشفته.عصاردبیرهنروکتابخوانی بنیان.


[ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 ] [ 10:43 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
حکیم ابولقاسم منصوربن حسن موسوم به ابولقاسم

فردوسی طوسی بزرگ ترین شاعر حماسی سرای

ایران است.

اودرسال 319 هجری شمسی درروستای پاژ

درناحیه ی طوس متولد شد ودر سال 397 در
 
همان روستا دیده از جهان فرو بست.

دانش آموزان در کتاب شاهنامه فردوسی میتوانند

کهن ترین نبردهاوشکستها وپیروزی ایران را

به زبان شعر فرا بگیرند.


اکنون ای خردمند!وصف خرد          بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا داری بیار ازخرد            که گوش نیوشنده زوبرخورد

خردبهتر از هر چه ایزدبداد         ستایش خردرابه ازراه داد

خرد رهنمای وخرددلگشای        خرددست گیرد به هردو سرای


بزرگداشت حکیم فرزانه

ابولقاسم فردوسی گرامی باد.س.آشفته.عصاردبیر هنروکتابخوانی بنیان.

[ یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 ] [ 07:58 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
برون شو ای غم ازسینه که لطف یارمی آید

تو هم ای دل زمن گم شو که آن دلدار می آید..


فاطمه می آید ودروازه های آسمان گشوده می شود وبارانی شگفت

زمین را فرا میگیرد.

فرارسیدن میلادبا سعادت اسوه تمام عیار مکارم وقله فضایل

صدیقه کبری (فاطمه زهرا سلام الله ) وهفته بزرگداشت زن

وروز   (مادر) بر تمام شیعیان جهان بویژه همکاران گرامی وبزرگ

بنیان مبارک باد.س.آشفته.عصار

[ پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
درتمام ساعات کلاس هنر ،نه تنها نباید دانش آموز را خسته کردبلکه

باید برای او موقعیتی جذاب وآموزنده ودرعین حال شادی بخش ایجاد

کرد تا از فضای یکنواخت کلاس خارج شود.

به این منظور ما دردوجلسه ی پایانی کلاس هنر ،به انجام بازی های

هوشی وبه نوعی تربیت شنوایی دانش آموزان درپایه های اول تا

چهارم پرداختیم.با چشم بسته برروی تابلوی کلاس، هر نقاشی که

خود دوست داشتند میکشیدند وازاین رو هم حسشان قوی تر

می شد وهم قدرت تمرکز ودرک تصویر فقط بوسیله ی حواسشان.


یا لمس صورت دوستشان با چشم بسته برای آنکه تشخیص دهند

که نام دوستشان چیست!

به طور کلی بازی یکی از راه های آموزش هررشته ای درهنر

می باشد.به طور مثال ساختن کاردستی های متنوع واستفاده ی

آنها دربازی های نمایشی!

یا صدای موسیقی های مختلف برای مسیرهای دوریانزدیک شدن

به شیئی دربازی استفاده میشود.یا تولید صدا بالیوان های آب.

یا با سوت ورزشی سرعت وریتم راه رفتن دانش آموزان را تنظیم

کنیم واین خود ،هنر همراه با بازی می باشد.

حتی با شنیدن ودرست گوش دادن به اصوات می توان شکلی

از آن را با خلاقیت وابتکار به تصویر کشید..به کودکان خود این امکان رابدهیم

تا خوب ببیند
خوب بشنود
اماعجله ای برای بهتر دیدن وشنیدن نداشته باشد

هرکودک درنوع خود ودر حد خود عالی است.

واگر تلاش بیشتری کند یقینا میتواند بهترین باشد

 اواحتیاج به تشویق دارد نه تحقیر!.


س.آشفه.عصار.دبیرهنروکتابخوانی بنیان.[ سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 ] [ 04:43 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
بر خود لازم می دانم که موفقیت

ارزشمند دانش آموزان پایه ی چهارم

دررشته ی (سرود) باکسب مقام سوم

درسطح ناحیه و( نمایش صحنه ای)

(به عنوان بهترین بازیگر) درپایه ی

چهارم راتبریک گفته وازتمامی عوامل

بویژه معاون گرامی وارجمند پرورشی
 
آمادگی ودبستان پسرانه ی بنیان
(سرکار خانم خرازی ها)
سپاسگذاری میکنم که درجهت رشد

وپیشرفت هنر دانش آموزان همواره

وبی وقفه ،کوشیدندودرسها ازایشان

آموختم.


.باتشکراز مدیریت محترم ومعاون آموزشی ارجمندوگرامی که دراین راه مرا
 بسیاریاری نمودند.

 استعدادهای نهفته درکودکانمان رادر دریابیم .


س.آشفته.عصار.دبیرهنر وکتابخوانی بنیان.

[ دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 ] [ 07:25 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
دراین فعالیت دانش آموز براساس میل باطنی وفطری ونیازروانی خود

موضوعات دلخواه راباابزار ومواد انتخابی خود نقاشی کرده وایده ها و

احساساتشان را آزادانه بیان کنند.

آنان میتوانند قطع ورنگ کاغذ راخود به دلخواه ونسبت به موضوع انتخاب

کنند.فضای آموزش میتواند ادرصورت تمایل وموقعیت آب وهوایی

درفضای حیاط مدرسه ،پارک یاکلاس باشد.!

هرچند آموزش تکنیکهادردرس هنر بویژه نقاشی اهمیت داردولی

هرچندجلسه یک بار باید کودک آزادانه آنچه درذهن دارد به شیوه ی

خودکار کند.

هریک ازدانش آموزان موضوع دلخواه خودرا انتخاب کند.

درمورد موضوع خودفکر کند حتی نظردوستانش رابپرسد/بااین کار

حس همکاری ،هم فکری وکارگروهی ومشورت آنها بدون بغض و

حسادت شکل میگیرد وتقویت می شود.

اورا اجبارنکنیم باوسیله ی خاصی کار کندمثلا(مدادرنگی)

درصورت امکان ووجود مکان مناسب کودک، میتواند با آبرنگ،گواش

رنگهای طبیعی پوست میوه ها ،رنگ خورده تراش به صورت

محو کردن باانگشت یا پنبه .

درادامه ،کارهای خودرا به نمایش بگذارند.

درمورد کارها گفتگو کنند.

این فعالیت وروش درسه پایه ی اول تاپنجم دبستان انجام میشود.


گاهی لازم است به کودکان این امکان داده شود

تاهرآنچه دیدند حتی شخصیت های کارتونی مورد

علاقه شان را نقاشی کنندیادرموردش داستان

بگویند.بدون کمک ونظر اطرافیان تاکاملا ازنظرروحی

وعاطفی آزاد وتخلیه گردد...


کودکان ما ازاین سن ، بارنگ ها وطرح های

اطرافشان فقط آشنا می شوند .انتظار نداریم

ازابتدا نقاش باشند آنها
لمس میکنند!
آزمایش میکنند!

اشتباه میکنند!

ولی با هرسطح استعدادی ،بالاخره مایه هایی از

هنر ویژه ی ایرانی خود راباهر سبک به نمایش

خواهد گذاشت .

س.آشفته عصار دبیر هنروکتابخوانی بنیان.

 

[ شنبه 16 اردیبهشت 1391 ] [ 03:44 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
معلم درکلام استاد مطهری:معلم باید نیروی فکری را پرورش داده واو

را به سوی استقلال رهنمون کندباید قوه ی ابتکار اورا زنده کند.

جنبندگان زمین ،ماهی های دریاهادر

زمین خدا وآسمان او برای معلم خوبیها

استغفار میکنند.         امام صادق (ع)

ازاستاد حسین شهریار:

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما

ای به طوفان جهالت نوح ما

فرا رسیدن هفته ی معلم برآموزگاران

مربیان،معلمین زحمتکش وگرانقدر

مبارک باد.

(دوازدهم اردیبهشت)روز معلم گرامی
   
                    باد

س.آشفته عصاردبیر هنر وکتابخوانی .


[ سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 ] [ 03:41 ب.ظ ] [ sogol ashoftehassar ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

درباره وبلاگ

من سوگل آشفته عصار کارشناسی روانشناسی کودکان ازتهران .ازسنین کودکی نزداستادنیماپتگر(مجسمه
سازوطراح)طراحی رافراگرفتم وحدودپانزده سال نزد استادمرحوم (عباس کاتوزیان)که خودازشاگردان استاد
مسلم نقاشی ایرانی (کمال الملک)بودندتلمذ کردم وازهمان زمان به مدت دوازده سال به آموزش نقاشی
کودکان پرداختم.دردونمایشگاه انفرادی نقاشی بین المللی تهران ویک نمایشگاه گروهی سازمان شهرداری
استان تهران شرکت داشتم.همچنین موفق به دریافت مقام دوم نقاشی مسابقات کشوری استان کرمانشاه
گشتم.هم اکنون افتخارمیکنم که به مدت چهارسال باآمادگی ودبستان موفق (بنیان)درزمینه ی هنرهمکاری
دارم.
نویسندگان
نظر سنجی
سطح وبلاگ راچگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب